indexproductเรื่องน่ารู้contact
 

 

ชื่อนั้นสำคัญไฉน
ประเพณีการตั้งชื่อดีเป็นสิริมงคลนั้น ไทยเราได้แบบอย่างมาจากวัฒนธรรมอินเดียแต่ไม่เอามาทั้งหมด โดยได้ดัดแปลงให้เข้ากับวิถีชีวิตแบบไทยๆ

ตามหลักของศาสนาฮินดูนั้นมีพิธีกรรมที่บุคคลจะพึงปฏิบัติอย่างเคร่งครัดตั้งแต่เกิดจนกระทั่งตาย เรียกว่า “สังสการ12” (พิธีเพื่อความบริสุทธิ์ 12 ประการ) หนึ่งในสิบสองประการนั้นคือ นามกรณัม (การตั้งชื่อ)
น่าสังเกตว่า ชาวชมพูทวีปนั้นมักจะเอานามของพระเจ้า หรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ตนนับถือมาตั้งชื่อบุตร เช่นตั้งชื่อว่า ราม นารายณ์ ศิวะ อะไรทำนองนี้ นัยว่าเพื่อจะได้อยู่ใกล้พระเจ้า เวลาเรียกชื่อลูกเท่ากับได้เอ่ยนามพระเจ้า แต่ธรรมเนียมไทยไม่นิยมเอาสิ่งที่ตนนับถือมาตั้งชื่อลูกเพราะถือว่าเป็นการลบหลู่ ซึ่งนี่เป็นข้อแตกต่างที่มองเห็น

วันเกิด
บริวาร
อายุ
เดช
ศรี
มูละ
อุตสาหะ
มนตรี
กาลกิณี
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัส
ศุกร์
เสาร์
ราหู

เวลาตั้งชื่อ ถ้าตั้งชื่อพระ (ฉายา) ท่านให้เอาอักษรวรรคบริวารขึ้นต้น ถ้าเกิดวันจันทร์ก็ขึ้นต้นด้วย ก ข ค ฆ ง ตัวใดตัวหนึ่งเช่น กมโล ขันติปาโล เป็นต้น
ถ้าตั้งชื่อฆราวาสหรือชาวบ้านทั่วไป ต้องตั้งตามเพศ เพศชายให้เอาวรรคเดชตัวใดตัวหนึ่งนำหน้าชื่อ เพศหญิงให้เอาอักษรวรรคศรีตัวใดตัวหนึ่งนำหน้าชื่อ ตัวอย่างเช่น ชายเกิดวันอาทิตย์ อักษรช่อง 3 (จ ฉ ช ซ ฌ ญ) เป็นเดช และห้ามใช้อักษรช่อง 6 (ศ ษ ส ห ฬ ฮ) ชื่อที่เป็นมงคล เช่น จิตรดิลก ฉันทกร ชยุตม์ ส่วนหญิงที่เกิดวันอาทิตย์ อักษรช่องที่ 4 (ฎ ฏ ฑ ฐ ฒ ณ) เป็นศรี และห้ามใช้อักษรช่อง 6 เช่นเดียวกัน ชื่อที่เป็นมงคล เช่น ฐิติมา ณัฐกฤตา เป็นต้น
เมื่อทราบหลักเบื้องต้นแล้วก็เลือกชื่อให้บุตรหลานของท่านโดย
1. เด็กชายเลือกชื่อที่มีอักษรวรรคเดชขึ้นต้น เด็กหญิงเลือกชื่อที่มีอักษรวรรคศรีขึ้นต้นตามค่านิยมไทยแต่โบราณ (เพศชายต้องการให้เป็นชายชาตรี เข้มแข็งเป็นผู้นำ เพศหญิงต้องการให้เป็นแม่ศรีเรือน นุ่มนวล)
2. หากไม่ถือเดช ถือศรี เพียงแต่ไม่มีอักษรกาลกิณีในชื่อก็ใช้ได้

 


เรื่องน่ารู้

น่่ารู้เรื่องนม
คุณค่าทางโภชนาการ

นมดีอยู่ที่แม่ นมผงคล้ายนมแม่
ผลิตภัณฑ์นม
นมสด
นมคืนรูป,นมแปลงไขมัน,นมปรุงแต่ง
นมผง (Milk Powder)
โรคแพ้โปรตีนในนมวัว

สหภัณฑ์นมผง 02-318-1848

ลด แลก แจก แถม

ของเล่น

Visitors :

web counter

 
 
Copyright © 2007-2010 Sahaphan Milk Center Dot Com . All rights reserved | Developed by jmaCHANNEL